Omaisuudesta määrääminen erinäisillä testamenttimääräyksillä

Pääsääntöisesti jokainen 18-vuotta täyttänyt henkilö voi määrätä testamentilla omaisuutensa jakamisesta kuolemansa jälkeen. Kirjoituksessa esitetyillä erinäisillä testamenttimääräyksillä voi hyvinkin eri tavoin vaikuttaa testamentinsaajan asemaan ja oikeuksiin, perintöverovelvollisuuteen sekä perintöveron määrään.

Yleistestamentilla tarkoitetaan testamenttia, jolla sen saajalle annetaan koko omaisuus, määräosa siitä taikka se, mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen jäämistöstä jää jäljelle, kun taas erityisjälkisäädökset eli legaatit ovat testamenttimääräyksiä, joiden saajan oikeus määrittyy etuuskohtaisesti. Legaatteja ovat esimerkiksi tiettyä esinettä koskeva määräys, tietyn rahamäärän testamenttaaminen tai tietyn tai koko omaisuuden käyttö- tai tuotto-oikeudesta määrääminen testamentinsaajan hyväksi.

Omistusoikeustestamentilla taas tarkoitetaan nimenmukaisesti omaisuuden omistusoikeudesta määräämistä. Täydellisen omistusoikeuden saanut testamentinsaaja saa kaikki omistajalle kuuluvat oikeudet, jolloin hän voi myös määrätä omaisuudesta omassa testamentissaan. Omistusoikeustestamentin voi kuitenkin tehdä myös rajoitettuna, jolloin testamentissa määrätään perättäissaannosta. Tällöin voidaan määrätä, että omaisuus on ensisaajan kuoltua menevä toissijaiselle saajalle. Ensisaaja voi tässä tapauksessa määrätä omaisuudesta elinaikana esimerkiksi kaupalla, mutta ei voi testamentata omaisuutta eteenpäin.

Testamentilla on mahdollista määrätä myös vain omaisuuden käyttö- tai hallintaoikeudesta, jolloin testamentinsaaja saa oikeuden hallita omaisuutta sekä nauttia omaisuuden mahdollisista tuloista ja tuotosta.

Yleistestamentinsaajasta tulee esimerkiksi kuolinpesän osakas, vaikka ei olisi muutoin osakasasemassa, kun taas legaatinsaajasta ei testamentin perusteella tule pesän osakasta, vaikka hänelle olisi testamentattu käyttöoikeus koko omaisuuteen. Omistus- ja hallintaoikeusmääräyksillä puolestaan on vaikutusta perintöverovelvolliseen sekä veron määrään, sillä omaisuuden omistukseensa saava on perintöverovelvollinen. Testamentintekijän tai -tekijöiden onkin tärkeää varmistua siitä, että määräykset vastaavat tekijänsä tahtoa ja tarkoitusta.

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.