KOTI- JA AUTOVAKUUTUSTA KOSKEVAT VAKUUTUKSENOTTAJAN VELVOLLISUUDET

Liikennevakuutusta lukuun ottamatta koti- ja autovakuutus ovat vapaaehtoisia vakuutuksia, jotka antavat kuluttajalle turvaa yllättäviä tilanteita varten. Vakuutukset sisältävät vakuutuksenottajalle määrättyjä oikeudellisia velvollisuuksia, joista merkittävimmät ovat vakuutuksenottajan tiedonanto-, suojelu- ja pelastamisvelvollisuus.

 

Vakuutuksenottajan velvollisuudet alkavat jo ennen vakuutuksen voimassaoloa. Vakuutussopimus-lain 22 §:n mukaan vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan tulee lisäksi vakuutus-kauden aikana oikaista vakuutuksenantajalle havaitsemansa väärät tai puutteelliset tiedot. Jos vakuutuksenottaja on toiminut tilanteessa tahallisesti tai huolimattomuudesta laiminlyöden tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se evätä.

 

Vakuutussopimuslain 31 §:ssä säädetään, että vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet). Yleensä suojeluohjeet on määritelty yksityiskohtaisesti vakuutussopimuksessa, jotta vakuutettu on tietoinen, miten hänen täytyy suojella omaisuuttaan. Esimerkiksi murto- ja varkausvahinkojen torjuntaan liittyy vakuutussopimuksissa suojeluohjeita, että avaimia ei saa jättää eikä piilottaa asunnon tai säilytystilojen läheisyyteen.

 

Vakuutuksenottajan toimintaa velvoittava pelastamisvelvollisuus ei ole voimassa ennen kuin vakuutustapahtuman uhka on todellisuudessa olemassa. Vakuutussopimuslain 32 §:ssä määrätään myös siitä, että vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Esimerkiksi tulipalon alkaessa vakuutuksenottajan on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä sammuttamaan tulipalo tai estämään sen leviäminen, jos sammuttaminen ei ole mahdollista.

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.