Tarkoituksena on esittää pääpiirteittäin, mitä taloyhtiö, osakas ja vuokralainen voivat vakuuttaa asunto-osakeyhtiössä. Moni vastuukysymys ratkeaa asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen perusteella. Kiinteistöliiton julkaisema taloyhtiön vastuunjakotaulukko selventää asunto-osake-yhtiölain mukaista kunnossapitovastuuta. Tähän viitataan usein myös vakuutusehdoissa.

Taloyhtiö voi vakuuttaa kiinteistövakuutuksella talon rakenteet ja mahdollisesti myös vuokratuoton menetyksen. Taloyhtiö ei voi vakuuttaa asukkaiden irtaimistoa. Esimerkiksi suuren vesivahingon sattuessa taloyhtiö voi saada kiinteistövakuutuksesta korvausta kastuneiden rakenteiden korjauskuluista, sekä jos vakuutukseen sisältyy keskeytysturva, myös menettämänsä vuokratuoton.

Osakkeenomistaja, joka asuu omistamassaan asunnossa, voi vakuuttaa irtaimistonsa ja huoneiston kiinteän sisustuksen kotivakuutuksella. Kotivakuutus sisältää myös esimerkiksi korvauksen asumisen keskeytymisestä, eli korvaa kuluja, jotka aiheutuvat siitä, kun joutuu muuttamaan asunnosta muualle.

Osakkeenomistaja voi vuokranantajana toimiessaan vakuuttaa kotivakuutuksella asunnon kiinteän sisustuksen ja asunnossa olevan oman irtaimistonsa. Tavallinen kotivakuutus ei korvaa menetettyä vuokratuottoa.

Vuokralainen voi vakuuttaa oman irtaimistonsa ja myös huoneiston kiinteän sisustuksen kotivakuutuksella. Myös vuokralaisen kotivakuutus sisältää asumiskeskeytyskorvauksen. Vuokralainen voi kuitenkin joutua korvausvastuuseen aiheuttamistaan vahingoista taloyhtiölle tai osakkeenomistajalle. Vuokralaisen kannattaakin ottaa myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.

Jos omakotitalo annetaan vuokralle, on talon omistajan ja vuokralaisen hyvä sopia ennakkoon siitä, mitä kumpikin vakuuttaa. Tavallista on, että vuokranantaja vakuuttaa omistamansa rakennuksen ja vuokralainen oman irtaimistonsa. Usein vuokranantaja edellyttää voimassaolevaa koti- ja vastuuvakuutusta.

Myös taloyhtiö voi ottaa kiinteistövakuutuksen yhteyteen vastuuvakuutuksen niiden kustannusten varalta, joista taloyhtiö voi joutua esim. kulkuväylien puutteellisen kunnossapidon vuoksi korvausvastuuseen. Myös taloyhtiön hallintoelimille on mahdollista ottaa vastuuvakuutus.

 

Artikkeli julkaistu alun perin Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaaksossa 24.8.2016.

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.