Luottokortilla laskun maksamiseen liittyviä ongelmia

Kuluttajalle syntyy erilaisia oikeuksia riippuen siitä, käytetäänkö luottokorttia maksun suorittamiseen ostohetkellä vai maksetaanko kortin luottopuolella myyjän lähettämä lasku ostohetken jälkeen. Asia on merkityksellinen erityisesti tilanteessa, jossa kuluttaja ei lopulta saa tilaamaansa tuotetta. Kysymykseksi muodostuu tällöin se, voidaanko pankkia vaatia korvaamaan menetetty ostohinta.

Kuluttajariitalautakunta on 15.2.2018 antamassaan ratkaisussa ottanut kantaa yllä kuvattuun tilanteeseen. Tapauksessa ostaja oli maksanut verkkokaupasta tilaamaansa tuotetta koskevia laskuja maksuautomaatilla käyttäen luottokorttia. Maksusuorituksista huolimatta tuotetta ei ollut toimitettu ostajalle. Verkkokauppayhtiö oli laskujen maksamisen jälkeen asetettu konkurssiin, joten siltä ei todennäköisesti ollut saatavissa tuotetta taikka maksusuorituksen palautusta.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n perusteella kuluttajalla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta. Kuluttajalla on vastaava oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Säännös soveltuu järjestelyyn muun muassa pankin ja luottokortin hyväksyvän myyjän välillä.

Ongelma kuluttajan kannalta tässä tapauksessa on se, että luottokorttia ei ollut käytetty maksuvälineenä kauppaa tehtäessä, vaan sillä oli maksettu myyjän lähettämä lasku pankin maksuautomaatilla kaupanteon jälkeen. Säännös luotonantajan vastuusta ei näin ollen tullut tapauksessa sovellettavaksi eikä pankilla siten ollut velvollisuutta palauttaa maksusuorituksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kuluttajalle voi syntyä oikeus saada tehty maksusuoritus takaisin pankilta, mikäli ostokset on maksettu luottokortilla kaupantekotilanteessa, mutta kuluttaja ei ole saanut ostamaansa tuotetta tai palvelua. Sen sijaan oikeutta palautukseen ei synny, mikäli suoritus on tehty laskun perusteella kaupanteon jälkeen maksukortin luottopuolella.

 

Kirjoitus on julkaistu Kaupunkilehti Ankkurissa 14.3.2018

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.