Viime aikoina on uutisoinnissa esitetty huolta siitä, että ihmiset eivät uskalla lähteä hakemaan oikeuksiaan esimerkiksi käräjäoikeuteen, koska pelkäävät prosessista aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja. Pelko ei ole aivan aiheeton. Ensin pitäisi palkata avustaja avustamaan jutun hoitamisessa, sitten pitäisi maksaa asian käsittelystä aiheutuva tuomioistuinmaksu ja, mikäli juttu hävitään, riskinä on, että maksettavaksi tulevat myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Kokonaiskulut nousevat helposti useampaan kymmeneen tuhanteen euroon.

 

Oman avustajan käytöstä aiheutuvat kulut katetaan varsin usein joko oikeusavusta tai vakuutusyhtiön myöntämästä oikeusturvavakuutuksesta, mutta hyvin harvoissa tilanteissa oikeusturva kattaa kuluvastuun vastapuolen kuluista häviötilanteissa. Onko sitten ole olemassa jotain tapaa, jolla pienentää tai poistaa tämä kuluriski?

 

Asian sopiminen on luonnollisesti aina paras vaihtoehto ja myös käräjäoikeudessa tehtäessä johtaa varsin usein siihen, että molemmat osapuolet pitävät omat oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

 

Aina sopimukseen ei kuitenkaan päästä, mutta muitakin vaihtoehtoja on olemassa. Yhtenä vaihtoehtona on erilaiset lautakunnat kuten esimerkiksi kuluttajariitalautakunta, jossa asian käsittely on maksutonta eikä riskiä vastapuolen kuluvelvoitteesta ole.  Esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö on kuluttajan asemassa ja vastapuolella on elinkeinonharjoittaja, kuluttajalla on mahdollisuus saattaa riita kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Näin ollen esimerkiksi elinkeinonharjoittajalta auton ostanut voisi saattaa asiansa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, mikäli hänen mielestään kaupan kohteessa tai kaupassa on ollut virhe. Lautakunnan antama ratkaisu on suositus eli se ei ole samalla tavoin täytäntöönpanokelpoinen kuin oikeuden antama tuomio, mutta niistä yrityksistä, jotka eivät ole noudattaneet kuluttajariitalautakunnan antamaa suositusta, on olemassa ns. musta lista. Kuluttajariitalautakunnan suosituksen noudattamatta jättäminen on omiaan tuomaan huonoa mainetta yritykselle.

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.