Läheisen kuoleman takia pitää tehdä erilaisia toimia. Hautaaminen ja perunkirjoitus on toimitettava. Lisäksi vainajan tarpeettomat sopimukset, kuten huoneiston vuokrasopimus, on päätettävä.

Perunkirjoitus on pakollinen toimitus. Määräaika on kolme kuukautta perittävän kuolemasta. Verottaja voi myöntää lisäaikaa, mutta hakemus pitää tehdä ennen määräajan päättymistä. Toimituksen lopputuote, perukirja, sisältää pesän osakkaiden tiedot sekä vainajan varat ja velat.

Vainajan nimellä varustettuja laskuja tulee pitkään. Niitä ei pidä mennä maksamaan suin päin. Laissa on määrätty, että pesänselvitysvelat on maksettava niiden erääntymisen jälkeen. Niistä tavanomaisia ovat hautaus- ja perunkirjoituskustannukset. Tämä tarkoittaa, että muut velat ovat huonommassa asemassa ja ne maksetaan, jos pesänselvitys- ja vainajan velkojen jälkeen on varoja jäljellä.

Vainajan velkojen maksamista koskee rauhoitusaika. Se päättyy yhden kuukauden kuluttua perunkirjoituksen toimittamisesta. Rauhoitusaika on käytännössä vajaat neljä kuukautta. Näin pesänselvitysvelat voidaan maksaa ensin ja muut velat rauhoitusajan puitteissa sen jälkeen. Rauhoitusaikaa ei tarvitse noudattaa, mikäli on selvää, että pesän varat riittävät kaikkien velkojen maksuun.

Jos vainajalla oli ase, se pitää ottaa haltuun välittömästi. Tämä velvollisuus on sillä, jonka hallussa kuolinpesän omaisuus on. Jos vainajalta jäi leski, on hänen tehtävä näin. Tärkeä määräaika on kuusi kuukautta. Sen sisällä luvanhaltijan kuolemasta aseelle pitää joko hankkia lupa tai se pitää luovuttaa poliisille. Muut toimintavaihtoehdot ovat ampuma-aselain 108 §:ssä.

Toisin kuin perukirjoitusta, perinnönjakoa ei ole pakko tehdä. Eli sitä ei koske minkäänlainen määräaika. Jakoon ryhtymisen viipyminen tai päällekkäiset pesät eivät ole tavattomia. Jako tehdään monasti vasta sen jälkeen, kun kumpikin aviopuoliso on kuollut. Ennen jakoa pitää pesien velat maksaa tai varata niiden maksamiseen varoja.

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.