Kuluttajana voit saada kotitalousvähennyksen tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista. Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Vähennyksen määrä riippuu siitä, teetätkö työn yrityksellä vai palkkaatko itse työntekijän. Kotitalousvähennystä voi saada maksimissaan 2400 euroa kalenterivuotta kohden per henkilö. Vähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat näin ollen saada kotitalousvähennystä enintään 4800 euroa kalenterivuodessa. Omavastuu kotitalousvähennyksessä on 100 euroa, joten vähennys myönnetään vain siltä osin kuin se ylittää 100 euron summan.

Kotitalousvähennyksen ehdoton edellytys on se, että yritys jolta kuluttaja ostaa palvelun, on merkittynä ennakkoperintärekisteriin. Mikäli palvelu ostetaan ennakkoperintärekisteriin kuulumattomalta yritykseltä, ei verottaja hyväksy kotitalousvähennystä.

Oletuksena on, että jokainen palveluita tarjoava yritys on merkittynä ennakkoperintärekisteriin. Näin ei kuitenkaan aina ole. Tällöin yrityksen tulisi ilmoittaa tästä seikasta kuluttajaosapuolelle sopimusneuvotteluissa ennen sopimuksen solmimista. Tämä sopimusosapuolia sitova lojaliteettivelvoite on vahvistettu korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa 2008:91, missä jutussa allekirjoittanut toimi kuluttajien asiamiehenä.

Kyseisen ratkaisun mukaan sopimuksesta neuvoteltaessa osapuolten velvollisuutena on, omaa etua valvoessaankin, ottaa huomioon myös vastapuolen edut. Sopimusneuvotteluihin ryhtyminen synnyttää keskinäisen lojaliteettivelvoitteen, jonka perusteella neuvottelijoiden tulee menetellä niin, ettei toinen osapuoli erehdy sopimuksen olennaisista edellytyksistä tai merkityksestä. Ratkaisussa pidettiin poikkeuksellisena sitä seikkaa, että kunnossapito- ja perusparannustoimintaa harjoittava yritys ei kuulunut ennakkoperintärekisteriin. Yrityksen olisi tullut kertoa tästä poikkeuksellisesta seikasta kuluttajaosapuolelle lojaliteettiperiaatteen nojalla.

Edellä siteeratusta ratkaisusta huolimatta on suositeltavaa, että kuluttaja selvittää aina ennen palvelun tilaamista kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin.

 

 

Hakusanat: kotitalousvähennys, kuluttaja, lojaliteettivelvoite

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.