Usein kuolinpesässä jätetään perinnönjako suorittamatta vuosiksi tai jopa vuosikymmeniksi. Laissa ei ole velvoitetta suorittaa perinnönjakoa kuolinpesässä eikä mitään määräaikaa perinnönjaon suorittamiselle ole. Pitkäksi ajaksi jakamatta jätetty kuolinpesä voi johtaa kuolinpesien ketjuuntumiseen, jossa kuolinpesän sisällä on toinen tai useampia kuolinpesiä.

Perinnönjaon suorittamisella on useita hyviä puolia. Edellä kuvatun kaltainen kuolinpesien ketjuuntuminen voidaan välttää tehokkaasti, jos perilliset suorittavat perinnönjaon kohtuullisessa ajassa vainajan kuoleman jälkeen. Perinnönjako toisin sanoen selkiyttää tilannetta niin, että kuolinpesän omaisuus tulee perillisten nimiin. Kuolinpesä lakkaa olemasta perinnönjaon tultua suoritetuksi. Perillisten ei esimerkiksi perinnönjaon jälkeen tarvitse enää esittää joka kerran kuolinpesän asiakirjat hoitaessaan kuolinpesään kuuluneen ja sittemmin perillisille siirtyneen omaisuuden myyntiä.

Vaikka elämä jakamattomassa kuolinpesässä sujuisi pitkään ongelmitta, tilanne voi nopeasti muuttua ikävällä tavalla. Kuolinpesään kuuluvan perillisen kuolema aiheuttaa väistämättä kuolinpesän osakaskuntaan muutoksen, kun kuolleen perillisen oikeudenomistajat tulevat kuolinpesän osakkaiksi kuolleen osakkaan tilalle. Asetelma voi aiheuttaa ongelmia kuolinpesän osakkaiden välisille henkilökemioille.

Kuolinpesän osakas voi myös joutua ikääntymisen tai onnettomuuden vuoksi edunvalvontaan. Kuolinpesän osakkaan edunvalvonta aiheuttaa välittömästi sen, että osakkaan edunvalvoja käyttää osakkaan puolesta puhevaltaa kuolinpesään liittyvissä asioissa. Joissain asioissa edunvalvojan pitää hakea maistraatilta lupa, mikä aiheuttaa huomattavaa byrokratiaa kuolinpesän asioiden hoitamiseen.

Mahdollista on myös, että kuolinpesän osakkaan omaisuus joutuu ulosottoon. Ulosmittaus voi kohdistua myös osakkaan kuolinpesäosuuteen. Kuolinpesän osakkaan ulosmittauksesta aiheutuu luonnollisesti se, että ulosottoviranomaisen lupa tulee saada esimerkiksi kuolinpesän omaisuuden myyntiin tai kuolinpesän perinnönjaolle.

Jakamattomaan kuolinpesään liittyvistä riskeistä johtuen perinnönjaon suorittaminen kuolinpesässä on suositeltavaa.

 

 

Kirjoitus on julkaistu Ankkuri -lehdessä 13.6.2018

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.