Testamentin laatiminen aloitetaan usein liian myöhään korkealla iällä tai vakavasti sairastuttua. Tällöin omaisuudensiirtojen miettiminen on raskasta ja jossain tilanteissa perinnönjättäjän testamenttauskelpoisuus on esimerkiksi muistisairauden vuoksi menetetty. Usein ihmiset ajattelevat, että testamentti on niitä varten, joilla on paljon omaisuutta. Kuitenkin monessa tapauksessa juuri pienemmän omaisuuden kohdalla tarkka perintösuunnittelu olisi erityisen tarpeellista perinnönjättäjän tahdon toteuttamiseksi ja perintöriitojen välttämiseksi. Testamentti tulisikin laatia mieluiten silloin, kun sille ei vielä tunne olevan tarvetta. Tällainen hyvä hetki olisi esimerkiksi silloin, kun itselle on kertynyt hieman omaisuutta kuten auto, kesämökki tai omistusasunto. Testamenttia voi sitten päivittää tarpeen mukaan elämän varrella.

Nykyisin pariskunnat elävät yhä useammin avoliitoissa. Avopuolison aseman turvaamiseksi puolison kuollessa on testamentti erityisen tärkeä, sillä avopuolisolla ei ole lainmukaista perintöoikeutta. Avioliitto on tärkeä puolestaan taloudellinen sitoumus puolisoiden välillä ja siihen liittyvä avio-oikeus määrittää, miten omaisuus jakaantuu puolisoiden kesken avioliiton päättyessä avioeroon tai puolison kuolemaan. Vanhemmat voivat turvata lapselleen menevän perinnön pysymisen tämän omistuksessa testamentin avulla.

Testamentti on myös hyvä keino perintöverosuunnitteluun. Perinnönsaajan perintöosuuden jäädessä alle 20.000 euron siitä ei tarvitse maksaa perintöveroa. Perinnönjättäjä voi siten verovapaasti testamentilla jakaa omaisuuttaan useammalle taholle, esimerkiksi isovanhemmat voivat jättää perintönä kullekin lapsenlapselleen 19.999 euroa.

Pyydä testamentin laadintaan apua perintöoikeuteen erikoistuneelta lakimieheltä, jotta testamentti vastaisi mahdollisimman hyvin perinnönjättäjän tarkoitusta. Epäselvät testamenttimääräykset vaativat tulkintaa ja virheet testamentin muodossa voivat pahimmillaan estää testamentin määräysten toteuttamisen.

Kun olet laatinut testamentin pidä se tallessa, sillä ainoastaan alkuperäinen testamentti on pätevä, kopiot eivät riitä. Testamentin on löydyttävä kuoleman jälkeen, jotta se voidaan laittaa täytäntöön.

 

Kirjoitus on julkaistu Ankkuri -lehdessä 29.8.2018

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.