Työnantajalla on oikeus päättää työntekijän työsuhde taloudellisella ja tuotannollisella perusteella, jolloin työsuhde päättyy työntekijän yksilöllisen irtisanomisajan kuluttua. Aihe on ajankohtainen käsillä olevan taloustilanteen takia. Yrityksillä on maksuvaikeuksia ja kassakriisiä, joka on johtanut yritysten yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöiden lomauttamiseen ja osassa tapauksia työsuhteen päättämiseen. Maksuvaikeudet ja kassakriisi koskettavat tällä hetkellä niin isoja kuin pienempiäkin yrityksiä.

Työsopimuslain yleissäännöksen mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan työntekijän työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työsopimuslaissa säädetyllä taloudellisella ja tuotannollisella perusteella tarkoitetaan muuta kuin työntekijän henkilöön liittyvää perustetta työsuhteen päättämiseen. Työantaja saa irtisanoa sopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on koulutettavissa tai sijoitettavissa toisiin tehtäviin.

Laissa säädetyt irtisanomisen edellytykset muodostavat kokonaisuuden. Tarjolla olevan työn tulee olla samanaikaisesti vähentynyt sekä määrällisesti että ajallisesti edellä kuvatulla tavalla. Työnantajan tulee selvittää, että muuta työtä tai koulutusta ei voida järjestää. Lisäksi perusteen tulee olla asiallinen ja painava. Taloudelliset syyt liittyvät yrityksen toiminnasta saadun tuloksen heikkenemiseen tai riittämättömyyteen taikka kyseisten seikkojen ennakointiin. Tuotannolliset irtisanomisperusteet liittyvät työnantajan tuotannollisessa toiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Työantajan on selvitettävä, että missä määrin tarjottavissa oleva työ on vähentynyt, missä määrin työntekijöitä on perusteltua vähentää ja millä keinoin työsopimusten irtisanomisilta voitaisiin välttyä. Työnantajalla on oltava perusteltu työn vähentämisperuste.

Artikkeli on julkaistu Ankkuri -lehdessä 22.4.2020

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.