Parisuhteen päättyessä puolisoiden on mietittävä taloudellisia kysymyksiä omaisuuden jakamista koskien. Erotilanteessa tehtäviin toimiin ja tarjolla oleviin ratkaisuihin vaikuttavat ensinnäkin parisuhteen muoto, onko kyseessä avioero vai avoero. Toiseksi on huomioitava, onko avioparilla ollut avioehto, kun taas avopuolisoiden kohdalla yhteisillä lapsilla ja yhdessä asumisen pituudella on ratkaiseva merkitys.

Avioliittoon liittyy vahvempia oikeusvaikutuksia verrattuna avoliittoon. Lähtökohtaisesti aviopuolisoiden omaisuus on avio-oikeuden alaista. Avioliiton päättyessä on puolisoiden välillä tässä tapauksessa suoritettava ositus ja puolisoista varakkaampi voi olla velvollinen suorittamaan tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle. Avioerohakemuksen vireille tulo määrittää osituksessa huomioitavan omaisuuden laajuuden. Mikäli aviopuolisot ovat laatineet avioehdon, jolla avio-oikeus on poissuljettu, tulee osituksen sijaan tehtäväksi omaisuuden erottelu.

Usein puolisot saavat sovittua osituksesta tai erottelusta. Välillä on kuitenkin tilanteita, ettei sovintoon päästä. Tällöin voi aviopuoliso hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa, joka toimittaa osituksen tai omaisuuden erottelun.

Avopuolisoiden kohdalla tilanteet vaihtelevat. Vuonna 2011 voimaan tullut avoliittolaki on säädetty parantamaan puolison asemaa avoerossa. Sen perusteella avopuolisolla voi muun muassa olla oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista puolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta. Hyvityksestä sovitaan puolisoiden kesken tai vaatimus esitetään pesänjakajalle. Edellytyksenä on, että avopuolisot ovat asuneet vähintään viisi vuotta yhdessä tai heillä on yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Mikäli avopuolisot eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun on edellä esitetyn ehdon täyttyessä avopuolisolla mahdollisuus hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa omaisuuden erotteluun.

Avoparien, joiden kohdalla asumis- tai lapsiehto eivät täyty, asema on heikompi. Heilläkin on kuitenkin yhteisomistuksen purkamiseksi mahdollisuus hakea uskotun miehen määräys käräjäoikeudelta.

Niin sovinnollisessa kuin riitaisassa tilanteessa on hyvä turvautua asiantuntevan lakimiehen apuun.

 

Artikkeli on julkaistu Ankkuri -lehdessä 22.5.2019.

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.