Melkein jokaisessa yrityksessä on käytössä merkkejä, jotka voivat olla tavaramerkkejä. Useissa tapauksissa yrittäjän huomio keskittyy toiminnassa ymmärrettävästi johonkin muuhun kuin tavaramerkkeihin ja niiden rekisteröinnistä huolehtimiseen. Tavaramerkkien rekisteröinti yrityksen tuotteiden osalta voi olla kuitenkin jopa elintärkeää yrityksen toiminnalle.

Mikä on tavaramerkki?

Tavaramerkkilain 2 §:n mukaan tavaramerkki voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Tavaramerkki on siis tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tai tuottamat tavarat ja palvelut muiden yritysten vastaavista eli toimii markkinoilla erottamisvälineenä.

Lain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana tai useampi sana yhdessä, kuten tuotteen nimi tai iskulause, tuotteen tai yrityksen nimen yhteydessä käytettävä kuviomerkki tai jopa kolmiulotteinen tuotepakkaus.

Miksi tavaramerkki kannattaa rekisteröidä?

Rekisteröimällä tavaramerkin yritys saa siihen yksinoikeuden. Yksinoikeuden voi saada myös, mikäli tavaramerkki on vakiinnutettu, eli se on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä. Yleinen tunnettavuus ei ole kaikissa tapauksissa yksinkertaisesti osoitettavissa, joten tavaramerkin rekisteröinti hyvissä ajoin on huomattavasti varmempi menettely.

Yksinoikeus tavaramerkkiin tarkoittaa, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena

–          merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavaramerkki tai

–          merkkiä, joka voidaan yleisön toimesta samankaltaisuutensa vuoksi sekoittaa tavaramerkkiin, joka on suojattu samoja tai samankaltaisia tavaroita varten (vaara merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä).

Mikäli rekisteröidyn tavaramerkin haltija huomaa, että joku loukkaa hänen yksinoikeuttaan tavaramerkkiin, hän voi kieltää loukkaajaa jatkamasta loukkaustaan.

Missä ja miten tavaramerkki rekisteröidään?

Ennen rekisteröintiä kannattaa tutkia, onko merkki rekisteröitävissä vai estyykö rekisteröinti mahdollisesti jostain syystä. Seuraavaksi kannattaa miettiä, missä rekisteröintiä eli yksinoikeutta merkkiin tarvitaan alueellisesti nyt tai tulevaisuudessa.

Suomessa tavaramerkkirekisteriä pitää patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Euroopan unionin alueella rekisteröinti kannatta hoitaa EU:n teollisoikeuksien virastossa (EUIPO). Euroopan ulkopuolinen rekisteröinti on mahdollista joko kansallisesti kyseisessä maassa tai Maailman henkisen omaisuuden järjestön kautta (WIPO). WIPO:n kautta rekisteröinti on mahdollista Madridin pöytäkirjan ratifioineissa maissa, joita on tällä hetkellä 98.

Rekisteröinnin yhteydessä tulee ilmoittaa, mihin tavara- ja palveluluokkiin rekisteröinti tehdään (Nizzan luokitus). Rekisteröinti on voimassa määräajan, joten mikäli tarvetta, se tulee uusia aina ennen määräajan päättymistä.

 

 

 

 

 

Hakusanat: tavaramerkki, rekisteröinti, PRH, asianajaja

 

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.