Syksyllä moni tarvitsee esimerkiksi perävaunua, kun talven tuloon valmistaudutaan esimerkiksi nostamalla vene ja kuljettamalla se talvisäilytykseen. Ostamisen sijasta kuljetusväline otetaan monesti vuokralle. Vuokrasopimusten ehdot ovat tyypillisesti vakiomuotoisia. Vakioehtojen käytöstä huolimatta tällainen sopimus on juridiselta luonteeltaan yksityisoikeudellinen sopimus, eli siihen sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita ja oikeustoimia koskevaa lainsäädäntöä. Sovellettavaksi voi tulla vuokraajatahosta riippuen myös kuluttajansuojalainsäädäntö.

Tyypillistä on, että vuokrasopimuksessa viitataan erilliseen vakioehtodokumenttiin. Jotta vakioehdot tulevat sopimuksen osapuolia velvoittaviksi, on niiden laatijan vastapuolella oltava mahdollisuus tutustua niihin kokonaisuudessaan ennen sopimuksentekoa. Sopimukseen voi sisältyä vuokraajan kannalta erityisen ankaria tai yllättäviä ehtoja, jotka saattavat pitkissä, vaikeaselkoisissakin vakioehtodokumenteissa olla hankalasti havaittavissa. Tällaiset ehdot tulee tuoda selkeästi ja korostetusti esille, jotta ne tulevat sopimuksessa sitoviksi.

Keskeinen vakioehtojakin koskeva oikeusperiaate on sopimusoikeudellinen epäselvyysperiaate, jonka mukaan epäselvää sopimusehtoa tulkitaan sen laatijan vahingoksi. Mikäli vuokrasopimukseen liittyen ilmenee tulkinnallinen riitatilanne, ei sopimusehtojen laatija voi hyötyä joskus jopa tarkoituksellisen epäselväksi laaditusta sopimusehdosta.

Vuokrasopimuksissa yleisiä ovat ainakin vuokrakohteen tarkastusvelvollisuutta, sen käyttöön liittyviä ehtoja ja rajoituksia sekä vuokraajan vahingonkorvausvastuuta koskevat sopimusehdot, jotka ovat sopimukseen sisältyvän riskinjaon kannalta olennaisia. Ehtoihin on syytä tutustua huolellisesti ennen sopimuksentekoa. Kuluttajat voivat aina myös kääntyä kuluttajaneuvojien puoleen, kun sopijakumppanina on elinkeinonharjoittaja.

 

Artikkeli on julkaistu 11.10.2017 Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaaksossa

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.