Ferenda hoiti menestyksekkäästi asiakkaansa asiaa korkeimmassa oikeudessa

Korkein oikeus (KKO) julisti 17.1.2017 antamassaan ratkaisussaan pätemättömäksi vaatimuksen, joka koski Oululaisen asunto-osakeyhtiön osakkeiden lunastamista yhtiöjärjestyksessä olleen lunastuslausekkeen perusteella. Toimistomme edusti asiassa menestynyttä asunnon omistajaa.

Tapauksessa asunnon omistaja oli myynyt huoneiston hallintaan oikeuttavasta osakeryhmästään yhden murto-osuuden (1/3) pojalleen ja toisen murto-osuuden (1/3) tämän avopuolisolle. Myyjä piti itsellään kolmannen murto-osuuden (1/3) osakeryhmästä. Kaupan jälkeen toinen samaan asunto-osakeyhtiöön kuulunut osakkeenomistaja oli asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä olleen lunastuslausekkeen perusteella esittänyt lunastusvaatimuksen koko osakeryhmän lunastamiseksi myyjiltä ja ostajilta. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkaat olivat oikeutettuja lunastamaan osakkeen, jos osake kaupan, vaihdon tai lahjan kautta siirtyi muulle kuin yhtiön osakkaalle.

KKO:n mukaan ensinnäkään myyjälle itselleen jäänyttä osuutta ei ollut mahdollista lunastaa, koska sen omistusoikeus ei ollut siirtynyt alkuperäiseltä omistajalta kenellekään. Toiseksi KKO katsoi, että saman huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet muodostavat kokonaisuuden, jonka hajottaminen saattaa johtaa epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestystä ei voitu tulkita siten, että se olisi oikeuttanut lunastamaan myöskään pojalle taikka tämän avopuolisolle myytyjä murto-osuuksia.

Ratkaisun (KKO:2017:2) tarkemmat perustelut, alioikeuksien kannanotot mukaan lukien, ovat nähtävissä muun muassa korkeimman oikeuden sivuilla (http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1484563039015.html).

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.