Asiakkaamme kanta osoittautui oikeaksi markkinaoikeudessa

Hankintayksikkö oli päätöksellään sulkenut asiakkaamme tarjouskilpailusta hankintalain 54 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla vakavan ammattitoiminnassa tehdyn virheen perusteella.

Katsoimme asiakkaamme kanssa hankintayksikön menetelleen virheellisesti asiassa ja päätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen.

Asiassa oli pääosiltaan kysymys siitä, oliko asiakkaamme ”syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen” sillä perusteella, että asiakkaamme oli hankintayksikön esittämässä aikataulussa kieltäytynyt allekirjoittamasta esitettyä sopimusta edellisessä kilpailutuksessa. ”Vakavan virheen” -käsitettä arvioitiin asiassa muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön perusteella. Asia ratkaistiin odotusaikaa koskevien säännösten perusteella asiakkaamme kannan mukaisesti.

Markkinaoikeus totesi ratkaisussaan 100/2017 hankintayksikön menetelleen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Hankintapäätös kumottiin ja hankintayksikköä kiellettiin tekemästä hankintasopimusta valituksen kohteena olevan päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön 50.000 euron sakon uhalla.

 

Anna-Leena Heikkinen
asianajaja, varatuomari

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.