Slide 1

Familjerätt

Advokatbyrå Ferenda hjälper till i många olika situationer förknippade med familjerätten som våra kunder möter under livet. Vi sköter dina ärenden i förtroende och med gedigen kompetens.

Jurister på vår byrå biträder våra kunder med bodelningar vid skilsmässa samt agerar skiftesman utnämnd av tingsrätten. Dessutom upprättar vi äktenskapsförord, köpekontrakt samt andra dokument.