Haemme jäämistöoikeuteen perehtynyttä lakimiestä Helsinkiin

Asianajotoimisto Ferenda Oy hakee jäämistöoikeuteen perehtynyttä lakimiestä Helsingin toimipisteeseen 1.6.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Hakijalta edellytämme OTM tutkintoa, sekä sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Hakijan eduksi katsomme: – kokemuksen perhe- ja jäämistöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. – muun kielitaidon englannin kielen lisäksi.   Työtehtävät painottuvat vahvasti jäämistöoikeuteen. Suhtaudut intohimoisesti kuolinpesäasioiden […]

Yrittäjä – Onko yrityksesi työsopimuksissa kilpailukieltoehto?

Jos yrityksen käyttämiin työ- tai johtajasopimuksiin sisältyy kilpailukieltoja koskevia ehtoja, nyt on aika käydä niitä läpi. Kilpailukieltoja koskeva sääntely on muuttunut tämän vuoden alusta merkittävällä tavalla. Ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltosopimuksiin sisältyy kuitenkin siirtymäaika ja uutta lakia sovelletaan täysimääräisesti vasta vuodesta 2023 alkaen. Mikäli sopimus on tehty vuoden 2022 aikana, säännökset soveltuvat jo nyt. Uuden […]

KOTI- JA AUTOVAKUUTUSTA KOSKEVAT VAKUUTUKSENOTTAJAN VELVOLLISUUDET

Liikennevakuutusta lukuun ottamatta koti- ja autovakuutus ovat vapaaehtoisia vakuutuksia, jotka antavat kuluttajalle turvaa yllättäviä tilanteita varten. Vakuutukset sisältävät vakuutuksenottajalle määrättyjä oikeudellisia velvollisuuksia, joista merkittävimmät ovat vakuutuksenottajan tiedonanto-, suojelu- ja pelastamisvelvollisuus.   Vakuutuksenottajan velvollisuudet alkavat jo ennen vakuutuksen voimassaoloa. Vakuutussopimus-lain 22 §:n mukaan vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan […]

Henkilöstö yrityskaupoissa

Onnistunut yrityskauppa edellyttää työntekijöiden aseman huomioimista jo ensihetkistä lähtien. Tässä artikkelissa keskitytään liikkeen luovutukseen, jossa työsuhteiden osalta tulee huomioida useita yrityskaupan kannalta merkittäviä seikkoja. Valittu yrityskaupan toteuttamistapa vaikuttaa siihen, miten työsuhteita arvioidaan Yrityskauppoja on erilaisia. Esimerkiksi osakeyhtiön osakekanta voidaan myydä, kaksi tai useampi yritys voi sulautua yhdeksi yritykseksi taikka yksi jakautua useammaksi yritykseksi. Yrityksen liiketoiminta […]

Olemme avanneet toimipisteen Ouluun

Olemme avanneet uuden toimipisteen Ouluun. Oulun toimistomme sijaitsee aivan tulevan uuden oikeustalon vieressä, osoitteessa Torikatu 21-23. Näin aluksi olemme paikalla Oulussa aina sopimuksen mukaan, mutta tulevaisuudessa meillä on siellä myös pysyvämpää henkilöstöä.

Henkilöstö yrityskaupoissa

Onnistunut yrityskauppa edellyttää työntekijöiden aseman huomioimista jo ensihetkistä lähtien. Tässä artikkelissa keskitytään liikkeen luovutukseen, jossa työsuhteiden osalta tulee huomioida useita yrityskaupan kannalta merkittäviä seikkoja. Valittu yrityskaupan toteuttamistapa vaikuttaa siihen, miten työsuhteita arvioidaan Yrityskauppoja on erilaisia. Esimerkiksi osakeyhtiön osakekanta voidaan myydä, kaksi tai useampi yritys voi sulautua yhdeksi yritykseksi taikka yksi jakautua useammaksi yritykseksi. Yrityksen liiketoiminta […]

Omaisuudesta määrääminen erinäisillä testamenttimääräyksillä

Pääsääntöisesti jokainen 18-vuotta täyttänyt henkilö voi määrätä testamentilla omaisuutensa jakamisesta kuolemansa jälkeen. Kirjoituksessa esitetyillä erinäisillä testamenttimääräyksillä voi hyvinkin eri tavoin vaikuttaa testamentinsaajan asemaan ja oikeuksiin, perintöverovelvollisuuteen sekä perintöveron määrään. Yleistestamentilla tarkoitetaan testamenttia, jolla sen saajalle annetaan koko omaisuus, määräosa siitä taikka se, mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen jäämistöstä jää jäljelle, kun taas erityisjälkisäädökset eli legaatit […]

Olemme avanneet toimipisteen Ouluun

Olemme avanneet uuden toimipisteen Ouluun. Oulun toimistomme sijaitsee aivan tulevan uuden oikeustalon vieressä, osoitteessa Torikatu 21-23. Näin aluksi olemme paikalla Oulussa aina sopimuksen mukaan, mutta tulevaisuudessa meillä on siellä myös pysyvämpää henkilöstöä.

Vakuutukset taloyhtiössä

Tarkoituksena on esittää pääpiirteittäin, mitä taloyhtiö, osakas ja vuokralainen voivat vakuuttaa asunto-osakeyhtiössä. Moni vastuukysymys ratkeaa asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen perusteella. Kiinteistöliiton julkaisema taloyhtiön vastuunjakotaulukko selventää asunto-osake-yhtiölain mukaista kunnossapitovastuuta. Tähän viitataan usein myös vakuutusehdoissa. Taloyhtiö voi vakuuttaa kiinteistövakuutuksella talon rakenteet ja mahdollisesti myös vuokratuoton menetyksen. Taloyhtiö ei voi vakuuttaa asukkaiden irtaimistoa. Esimerkiksi suuren vesivahingon sattuessa taloyhtiö voi […]

Asianajotoimisto Ferenda Oy hakee lakimiestä Kaakkois-Suomeen

Asianajotoimisto Ferenda Oy hakee lakimiestä Kaakkois-Suomen toimipisteisiin (joko Lappeenranta tai Kouvola) 1.3.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Hakija voi itse vaikuttaa, kummassa toimipisteessä haluaa vakinaisesti työskennellä. Työ vaatii matkustamista eri toimipisteiden välillä. Hakijalta edellytämme OTM tutkintoa sekä sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Hakijan eduksi katsomme: – kelpoisuuden toimia oikeudenkäyntiavustajana […]

Hae sivustolta