Slide 1

Asunto ja kiinteistöasiat

Asunto-osakeyhtiön hallinnointiin ja hoitamiseen liittyy useiden muiden vastuiden lisäksi monimutkainen asunto-osakeyhtiölaki. Asianajotoimisto Ferendan asiantuntijat auttavat yhtiöitä asunto-osakeyhtiölakiin liittyvissä kysymyksissä, ja muissa oikeudellista asiantuntemusta vaativissa asioissa.

Vastuunjako taloyhtiössä

Vastuunjako asunto-osakeyhtiössä herättää usein kysymyksiä. Esimerkiksi kunnossapitovastuun jakautuminen taloyhtiön ja osakkaiden välillä saattaa aiheuttaa riitatilanteita. Vastuunjaosta voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä, mutta sen pääperiaatteet määrää asunto-osakeyhtiölaki, sekä siihen perustuva taloyhtiön vastuunjakotaulukko. Asianajotoimistomme auttaa asunto-osakeyhtiötä riitatilanteiden ennaltaehkäisemisessä ja selvittämisessä.

Autamme taloyhtiön vahinkotilanteissa ja selvitämme vakuutuksiin liittyvät asiat. Kartoitamme tilanteen huolellisesti ja ammattitaitoisesti, sekä avustamme tarvittaessa oikeudenkäyntiin saakka.

Kiinteistöasiat

Kiinteistöjen omistussuhteisiin liittyvät kysymykset voivat olla merkityksellisiä useassa ei tilanteessa. Nämä voivat konkretisoitua muun muassa liiketoimintakauppaa tehtäessä.

Kiinteistöasioihin liittyy myös kaavoitusasioiden tai rakennuslupa-asioiden hoitaminen ja kuntaviranomaisten päätöksistä valittaminen. Avustamme asiakkaitamme myös lunastusmenettelyissä ja maanmittaustoimituksissa

Hae sivustolta